SEBP årskonference​ 2019

Hvordan ser evidensbaseret praksis ud - i praksis?

Årskonference - ny oplægsholder!!

Vi er meget glade for at kunne præsentere professor Huw Davies, UK som endnu en oplægsholder på konferencen.

Læs mere om oplægsholder Huw Davies her.

I SEBP forstår vi evidensbaseret praksis som ”en proces, hvor praktikeren både kombinerer aktuel bedste viden fra forskning med professionel ekspertise og etik samt med borgerens forudsætninger og præferencer i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en aktivitet eller en indsats”.

I selskabet forstår vi dermed evidensbaseret praksis som meget mere end forskningsundersøgelser af den enkelte metodes effekt. Det handler om en tilgang til professionelt arbejde præget af nysgerrighed, kritisk tænkning og respekt for borgerens stemme. Og det handler om at skabe velfærdsorganisationer, der styrker og kvalificerer den faglige dømmekraft og refleksion.

Se programmet og tilmeld dig

​Men hvordan kan disse processer – den evidensbaserede praksis – se ud i praksis?

Med konferencen ønsker vi sætte fokus på muligheder, udfordringer og dilemmaer, når idealet om evidensbaseret praksis møder virkeligheden.

Med udgangspunkt i eksempler på, hvordan professionelle praktikere kombinerer individuelle og kollektive erfaringer med forskningsviden og borgerens egen stemme, inviterer vi til faglig debat om, hvordan vi kan styrke evidensbaseret praksis i praksis til gavn for borgerne.

Konferencen består af oplæg i plenum, samt to workshoprunder, hvor deltagerne inviteres til at deltage i faciliterede drøftelser af forskellige emner relateret til evidensbaseret praksis med udgangspunkt i en konkret case. Det markeres ved tilmelding til konferencen, hvilken workshop man ønsker at deltage i.

Målgruppe:

Konferencen målrettes primært praktikere fra velfærdsområderne. Herunder første linje-ledere, såsom teamledere eller faglige ledere, men også andre fagfolk og embedsfolk, ledere, konsulenter og forskere på området

Firma​

​​Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærd

CVR: 38260456

Kontakt os​

​Telefon: 61 33 16 03

E-mail: info@sebp.dk