Aktiviteter​

​​

Evidens og professionel dømmekraft

Minikonference om i samarbejde med DPU.

Kom til minikonference om et meget diskuterede emne blandt fagprofessionelle, når DPU, Københavns Professionshøjskole og Dansk Selskab for Evidensbaseret praksis for Velfærdsprofessionerne sætter fokus på Evidens og dømmekraft.

Minikonferencen henvender sig til praktikere, forskere, ledere samt medlemmer af Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis for Velfærdsprofessionerne.

D. 19 september på DPU, Tuborgvej 164, Kbh NV 2400

Pris for deltagelse: 400 kr.

Pris for medlemmer: 300 kr.

Se programmet her.

Tilmeld dig her.

Data- og evidensbaseret ledelse på skoleområdet

​Gratis seminar i samarbejde med DAFOLO

På seminaret formidles ny viden fra Danmark og helt konkrete erfaringer fra praksis om brug af data i udvikling af skolernes kerneopgave. Brugen af data sættes til debat – hvordan bliver den meningsfuld i den daglige skoleledelse?

Seminaret bliver afholdt hos VIVE.

D. 11. november på VIVE, Herluf Trolles gade 11,  Kbh K 1052.

Se programmet og tilmed dig her.

Hvordan ser evidensbaseret praksis ud - i praksis?

Årskonference  - ny oplægsholder!!

Vi er meget glade for at kunne præsentere professor Huw Davies, UK som endnu en oplægsholder på konferencen.

Læs mere om oplægsholder Huw Davies her.

I SEBP forstår vi evidensbaseret praksis som ”en proces, hvor praktikeren både kombinerer aktuel bedste viden fra forskning med professionel ekspertise og etik samt med borgerens forudsætninger og præferencer i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en aktivitet eller en indsats”.

I selskabet forstår vi dermed evidensbaseret praksis som meget mere end forskningsundersøgelser af den enkelte metodes effekt. Det handler om en tilgang til professionelt arbejde præget af nysgerrighed, kritisk tænkning og respekt for borgerens stemme. Og det handler om at skabe velfærdsorganisationer, der styrker og kvalificerer den faglige dømmekraft og refleksion.

Men hvordan kan disse processer – den evidensbaserede praksis – se ud i praksis?

Med konferencen ønsker vi sætte fokus på muligheder, udfordringer og dilemmaer, når idealet om evidensbaseret praksis møder virkeligheden.

Med udgangspunkt i eksempler på, hvordan professionelle praktikere kombinerer individuelle og kollektive erfaringer med forskningsviden og borgerens egen stemme, inviterer vi til faglig debat om, hvordan vi kan styrke evidensbaseret praksis i praksis til gavn for borgerne.

Konferencen består af oplæg i plenum, samt to workshoprunder, hvor deltagerne inviteres til at deltage i faciliterede drøftelser af forskellige emner relateret til evidensbaseret praksis med udgangspunkt i en konkret case. Det markeres ved tilmelding til konferencen, hvilken workshop man ønsker at deltage i.

Målgruppe:

Konferencen målrettes primært praktikere fra velfærdsområderne. Herunder første linje-ledere, såsom teamledere eller faglige ledere, men også andre fagfolk og embedsfolk, ledere, konsulenter og forskere på området

Pris:

995 kr. Der er bindende tilmelding.

Tirsdag den 29. oktober 2019, Storebælt Sinatur Hotel & Konference.

Se programmet og tilmeld dig her.

Firma​

​​Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærd

CVR: 38260456

Kontakt os​

​Telefon: 61 33 16 03

E-mail: info@sebp.dk